top of page

"Zkušenost Klik architektů s realizací sdílených kanceláří se promítla do celého návrhu, kdy zadáním bylo vytvořit nejen komfortní a plně vybavené kancelářské centrum, ale myslet při jeho vytváření i v byznysové rovině v rámci maximálního využití jeho potenciálu. Toto moderní byznys centrum tak nyní splňuje nejvyšší nároky klientů a zároveň přináší maximální výnos provozovateli."

Tomáš Wildt, Head of Commercial, Vihorev

Říčany

dokončení 2024

Vihorev Group

Workspace, Concept

Alfa Tower Cowork

Lokální coworking s multifunkčním agilním patrem

Inspirace v historii budovy bývalého ředitelství Interiér Říčany je ústředním motivem designu sdílených kanceláří. Na industriální charakter navazuje v moderním pojetí tzv. light industrial. Bílé a světlé povrchy vytváří uniformní světlé prostředí pro akcenty výrazných barev, jako je komunitní bar v převýšeném centrálním prostoru nebo coworkové zálivy s pracovními stoly. Dvě patra dedikovaných kanceláří doplňuje vložené patro mezaninu. To se nese v duchu flexibility v kombinaci s hravým rozložením nábytku umožňující agilní přístup ke každodenní práci.

Activity based work

Představuje moderní způsob práce zaměřený na aktivitu. Oproti tradičnímu způsobu netrávíme celý pracovní den na jednom místě, ale dle potřeby si vybíráme vhodné prostory a nastavení v rámci sdílené kanceláře.

"V posledních letech se do popředí kancelářského designu dostává téma flexibility. Prostory které jsme schopni sdílet fyzicky i ekonomicky a přitom vyhoví všem budoucím potřebám. Použití závěsů je ideálním způsobem jak dosáhnout dobrého poměru mezi flexibilitou, funkčností a pořizovacími náklady. Ve workspace designu nás proto čeká tzv. "doba závěsová"."

Žofia, Interior Architect

Lokální coworking s multifunkčním agilním patrem

Projekt

Do projektu vstupujeme v rámci příprav stavební dokumentace. Především zhlediska optimalizace nákladů a bezproblémové implementace interiéru.

Lokální coworking s multifunkčním agilním patrem

Optimalizace

Díky změně dispozice a vymístění schodiště jsme vytvořili přirozené těžiště coworkových pater s centrálním komunitním barem.

bottom of page